• काश्मीर -नौशेराच्या लाम भागात आयईडी स्फोट, एक मेजर शहीद